Geen producten (0)

1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VintageArcade en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen VintageArcade en de klant (wederpartij). 
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.3 Op VintageArcade worden zowel nieuwe- als tweedehands producten aangeboden. Bij de tweedehands producten zal een zo compleet en goed mogelijke productomschrijving en staat van het product worden omschreven. Toch kan het voorkomen dat de klant op sommige punten kritischer is, we willen u daarom vriendelijk verzoeken, wanneer de omschrijving volgens u niet volledig is, vragen over het product te stellen via info@vintagearcade.nl.

2. Prijzen


2.1 Alle prijzen voor nieuwe goederen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Over de prijzen voor tweedehands goederen (zogenaamde Margegoederen) wordt geen BTW berekent.
2.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Levering


3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Verzending zal de eerstvolgende werkdag nadat volledige betaling van product(en) bij ons  binnen is plaatsvinden. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar de klant verzonden.
3.3 VintageArcade is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.
3.4 Voor pakketpost binnen Nederland wordt een vaste bijdrage van EUR 3,50 berekend. VintageArcade is niet verantwoordelijk voor pakjes die kwijtraken in de post. 

4. Retourneren / Herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde produkten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan VintageArcade heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij VintageArcade. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
4.2 Wanneer de aankoop na retour in dezelfde conditie verkeert zoals het is verkocht (eventuele verpakking ongeopend/onbeschadigd) ontvangt de klant het aankoopbedrag terug, met uitzondering van de verzendkosten. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Na ontvangst van de retourzending zal VintageArcade het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten op de bankrekening van de klant. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

5. Betaling


5.1 Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten inclusief verzendkosten. 
5.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. De klant kan betalen middels een overschrijving via bank- of girorekening, IDEAL of Paypal. Betalingen dienen binnen 7 werkdagen na de besteldatum volledig te zijn voldaan, waarna de bestelling de eerst daarop volgende werkdag zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert VintageArcade de bestelde artikelen voor de klant. Mocht VintageArcade de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

6. Aansprakelijkheid


6.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VintageArcade kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. VintageArcade is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Bij twijfel of extra informatie over een product kan de klant een e-mail sturen naar info@vintagearcade.nl.
6.2 VintageArcade is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. 
6.3 VintageArcade kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

7. Overmacht


7.1 VintageArcade is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, weeromstandigheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
7.3 VintageArcade behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VintageArcade gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Gegevensbeheer


8.1 Indien u een bestelling plaatst bij VintageArcade, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. VintageArcade houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
8.2 VintageArcade respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van VintageArcade.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.